Energieprestatieregelgeving en Binnenklimaat

Wat is EPB?

Het letterwoord EPB staat in het Nederlands voor “Energie Prestatie en Binnenklimaat“.

Sinds 1 januari 2006 is de Vlaamse energieprestatieregelgeving van kracht. Dit betekent dat elke nieuwbouw of verbouwing een wettelijk verplicht niveau van energievoorziening en energiebesparing moet halen om zo te voldoen aan de huidige EPB-eisen. Onder energievoorziening valt bijvoorbeeld verwarming en elektriciteit. Met energiebesparing bedoelt men onder meer de graad van isolatie, het gebruik van alternatieve energiebronnen of de ventilatie van het gebouw.

warmteverliesisolatie

verwarmingzonnepanelen

K-peil - E-peil

De waarde van het EPB wordt uitgedrukt in een graad van thermische isolatie (K-peil) en het niveau van energieverbruik (E-peil). Hoe energievriendelijker de woning, hoe lager het E-peil.

Sinds 1 januari 2010 mag dit E-peil nog maximaal 80 zijn. Concreet betekent dit dat de woning of het appartement wordt uitgedrukt met een cijfer (E-peil) dat kleiner moet zijn of gelijk aan 80. Vanaf 1 januari 2012 wordt dit zelfs nog maximaal 70. En vanaf 2014 zal dit verstrengen tot maximaal 60.

Het E-peil is afhankelijk van volgende factoren:

  • de oriëntatie en bezonning van het gebouw;
  • de compactheid;
  • de thermische isolatie;
  • de luchtdichtheid;
  • de ventilatie;
  • de verwarmingsinstallatie;
  • het systeem voor warmwatervoorziening;
  • de koelinstallatie.