Energieprestatieregelgeving en Binnenklimaat

Wat is de taak van een EBP verslaggever?

De EPB-besluiten hebben ertoe geleid dat er bij de aanvraag van een nieuwbouwproject of een uitgebreide verbouwing een EPB-verslaggever moet aangesteld worden. De bouwheer stelt de EPB verslaggever aan, maar deze blijft zelf wel de aangifteplichtige. De verslaggeving kan gebeuren door zowel de architect zelf, als door een externe EPB-verslaggever zoals Nepeba.

Nepeba biedt duidelijke rapportage en is op de hoogte van de EPB-wetgeving. We zorgen voor een professionele ondersteuning gedurende het hele traject (voor - tijdens - na de werkzaamheden).

Ten laatste 8 dagen voor de aanvang van de werken, stelt Nepeba een startverklaring op. Daarin deelt Nepeba volgende gegevens mee aan het Vlaams Energieagentschap (VEA):

  • de startdatum van de werkzaamheden;
  • gegevens over het bouwproject;
  • de aangifteplichtige;
  • de architect;
  • zichzelf.

Tijdens de werken zal Nepeba verifiëren dat de gebruikte materialen en technieken overeenstemmen met de eerder gemaakte berekening en beschrijvingen in het lastenboek door middel van controle op de werf.

Na de uitvoering van de werken, en ten laatste 6 maanden na de ingebruikname van de woning, dient de aangifteplichtige aan te tonen dat de woning voldoet aan de energieprestatieregelgeving. Hiertoe maakt Nepeba een berekening (de EPB-aangifte) op basis van de gedane vaststellingen, de lastenboeken en de facturen. Samen met de EPB-aangifte levert Nepeba u ook het verplichte energieprestatiecertificaat af. Indien het gebouw niet voldoet aan de gestelde EPB-eisen, volgt er een administratieve boete voor de aangifteplichtige.