Energieprestatiecertificaat

Wat als een eigenaar geen EPC kan voorleggen?

vea logoHet Vlaams Energieagentschap (VEA) controleert via steekproeven of het energieprestatiecertificaat aanwezig is en of het correct is opgemaakt.

Het VEA kan de eigenaar van een woongebouw, een administratieve geldboete opleggen van minimaal 500 euro en maximaal 5000 euro als deze niet over een geldig EPC beschikt (wanneer u uw woning verkoopt of verhuurt).

Afwezigheid van een EPC is op zich geen reden dat de woning niet verhuurd kan worden, maar de eigenaar loopt wel het risico op een boete. Sinds begin 2009 heeft de notaris bij verkoop van een woning ook meldingsplicht aan het VEA bij afwezigheid van een EPC en zal er tevens een clausule in de notariële akte worden opgenomen.