EPB-verslaggever in Limburg

Als je op zoek bent naar een professionele EPB-verslaggever uit Limburg die je van gedegen advies voorziet, dan zit je goed bij Nepeba uit Genk. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van de bouwheer bij nieuwbouw of renovatie (verbouwing, uitbreiding of grondige energetische renovatie) en in het opstellen van het EPB-dossier.

Op zoek naar een expert?

EPB-verslaggever uit Limburg over Energie Prestatie en Binnenklimaat

EPB staat voor “Energie Prestatie en Binnenklimaat“. Met het EPB legt de Belgische regering aan iedereen die een huis (ver)bouwt eisen op voor isolatie, installaties, ventilatie en oververhitting die de energieconsumptie van de woning drastisch verlagen. Dat betekent dat elke nieuwbouw of verbouwing een wettelijk verplicht niveau van energievoorziening en energiebesparing moet halen om zo te voldoen aan de huidige EPB-eisen. Het is de taak van een EPB-verslaggever om dat te onderzoeken. Onder energievoorziening valt bijvoorbeeld verwarming en elektriciteit. Met energiebesparing bedoelt men onder meer de graad van isolatie, het gebruik van alternatieve energiebronnen of de ventilatie van het gebouw. Als energiedeskundige zijn we de perfecte EPB-verslaggever.

EPB Energie Prestatie & Binnenklimaat

EPB-regelgeving

Bij bouwen en verbouwen zijn er verschillende berekeningen die van belang zijn voor de EPB-waarde en die onze EPB-verslaggever berekent, waaronder het E-peil en het S-peil (tot 2018 gekend als K-peil). Doordat onze EPB-verslaggever exact weet wat hij of zij doet, weet u dat deze waarden steeds op de juiste manier berekend en geanalyseerd worden.

E-peil

Het E-peil drukt de globale energieprestatie van je woning uit. Het geeft dus aan hoe energievriendelijk je woning is. Hoe lager het E-peil, hoe minder energie er nodig is. Onze EPB-verslaggever bepaalt de score van je woning aan de hand van een aantal criteria. Als die 10 % of meer onder het vooropgestelde E-peil ligt, krijg je kortingen op je kadastraal inkomen. Als het E-peil echter hoger blijkt te zijn tijdens de metingen van onze EPB-verslaggever, betaal je een boete. Het maximale E-peil voor 2019 ligt op 40 en zakt in 2020 naar 35. Het is dus kwestie van je E-peil zo laag mogelijk te houden.

Onze EPB-verslaggever berekent het E-peil op basis van:

 • Het verwarmingsverbruik: transmissie en ventilatieverliezen, de interne winsten, de zonnewinsten en het rendement van het verwarmingssysteem.
 • Koeling: hoeveel koeling is er nodig om in de zomer de woning op temperatuur te houden. Als je airco’s of andere koelinstallaties nodig hebt om die temperatuur redelijk te houden, krijg je strafpunten. Je kunt dit vermijden door het plaatsen van zonwerend glas, zonnewering of beschaduwing op de ramen.
 • Hulpenergie: hierin zit het energieverbruik van de pompen in het verwarmingssysteem en de ventilatoren in het ventilatiesysteem.
 • Verbruik voor sanitair warm water: we kijken naar het aanrecht in de keuken en tappunten voor bad en douche omdat deze het meeste warm water verbruiken. Het verbruik voor sanitair warm water bepalen we aan de hand van de lengte van de leiding tussen de verwarmingsketel en het tappunt. Hoe langer deze leiding, hoe groter het verbruik. Door dit zo te berekenen is het verbruik dat men uitkomt onafhankelijk van de leefgewoontes van de gebruikers.
 • Opgewekte energie uit fotovoltaïsche panelen.
 • Luchtdichtheid van de woning: het uitvoeren van een blowerdoortest of luchtdichtheidsmeting geeft dikwijls een winst van ongeveer 10 punten op het E-peil.
 • Opgewekte energie uit een WKK-installatie. Dat is een warmtekrachtkoppeling en komt bijna nooit voor.

S-peil

Sinds 2018 is er in Vlaanderen niet langer sprake van het K-peil (tenzij voor bouwaanvragen voor nieuwe industriegebouwen). Voor woongebouwen vervangt het S-peil het K-peil. Vanaf 2018 moeten nieuwbouwwoningen een S-peil van 31 halen, in 2020 een van 28. Het S-peil laat zien hoe compact en energievriendelijk de bouwschil (buitenmuren, ramen, dak, vloeren) is. Het geeft aan hoe goed de schil bestand is tegen koude, maar ook tegen hitte tijdens hete zomerdagen. Hoe minder energie nodig is om de temperatuur van het gebouw op peil te houden, hoe lager en hoe beter het S-peil.

Energie Prestatie en Binnenklimaat S-peil

Wat is de taak van onze EBP-verslaggever uit Limburg?

De EPB-besluiten hebben ertoe geleid dat er bij de aanvraag van een nieuwbouwproject of een uitgebreide verbouwing een EPB-verslaggever moet aangesteld worden. De bouwheer stelt de EPB-verslaggever aan, maar deze blijft zelf wel de aangifteplichtige. De verslaggeving kan gebeuren door zowel de architect zelf, als door een externe EPB-verslaggever zoals Nepeba.

Wij bieden een duidelijke rapportage aan, zijn op de hoogte van de EPB-wetgeving en zorgen voor een professionele ondersteuning gedurende het hele traject voor, tijdens en na de werkzaamheden. De EPB-verslaggever van Nepeba stelt ten laatste acht dagen voor de aanvang van de werken een startverklaring op. Daarin delen wij volgende gegevens mee aan het Vlaams Energieagentschap (VEA):

 • de startdatum van de werkzaamheden;
 • gegevens over het bouwproject;
 • de aangifteplichtige;
 • de architect;
 • wie de werkzaamheden uitvoert.

Tijdens de werken verifiëren wij dat de gebruikte materialen en technieken overeenstemmen met de eerder gemaakte berekening en beschrijvingen in het lastenboek door middel van controle op de werf. Na de uitvoering van de werken, en ten laatste 12 maanden na de ingebruikname van de woning, dient de aangifteplichtige aan te tonen dat de woning voldoet aan de energieprestatieregelgeving. Hiertoe maken wij een berekening (de EPB-aangifte) op basis van de gedane vaststellingen, de lastenboeken en de facturen. Samen met de EPB-aangifte leveren wij ook het verplichte energieprestatiecertificaat af. Indien het gebouw niet voldoet aan de gestelde EPB-eisen, volgt er een administratieve boete voor de aangifteplichtige.

Welke soorten EPB-berekeningen zijn er?

Voor de stedenbouwkundige aanvragen die ingediend zijn na 1 januari 2011, dienen de bouwknopen in rekening gebracht te worden. Dit kan op drie verschillende manieren gebeuren, die elk  verschillende meerkosten met zich meebrengen:

 • Forfaitaire toeslag: bij deze methode wordt een forfaitaire toeslag ingerekend bij de berekening van het K-peil. Hierdoor verhoogt het K-peil met 10 punten, waardoor deze methode niet altijd aan te raden valt. Deze methode is echter de standaard berekening zonder meerkost.
 • Methode van EPB-aanvaarde bouwknopen: deze methode is een vereenvoudigde berekeningsmethode, en maakt gebruik van een aantal standaard bouwknopen, aangevuld met al dan niet aanwezige niet EPB-aanvaarde bouwknopen die worden doorgerekend door onze EPB-verslaggever uit Limburg. De aanvaarde bouwknopen geven aanleiding tot een toeslag op het K-peil van drie punten, de niet-aanvaarde bouwknopen brengen, afhankelijk van de uitvoering, een variabele toeslag met zich mee van -3 tot +3 punten. Deze methode draagt een meerkost van ongeveer 5%.
 • Gedetailleerde methode: bij deze methode worden alle bouwknopen gedetailleerd doorgerekend door onze EPB-verslaggever uit Limburg. Hierdoor ontstaat een variabele K-peil toeslag. Deze toeslag kan negatief maar ook positief zijn, afhankelijk van de uitvoering. Voor deze methode rekenen wij een meerkost aan van 20 euro exclusief btw per type bouwknoop.

Doe een beroep op een deskundige EPB-verslaggever

Ben je op zoek naar een deskundige EPB-verslaggever in Limburg? Nepeba begeleidt je in het proces van het laag houden van het E-peil en het opstellen van het EPB-dossier. Bouwkundig ingenieur Peter Neven is als EPB-expert en EPB-verslaggever uit Limburg op de hoogte van de laatste maatregelen en materialen om een zo laag mogelijk E-peil te behalen. Heb je specifieke vragen over het takenpakket van onze EPB-verslaggever uit Limburg of wil je meteen een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via +32 499 52 56 18 of info@nepeba.be. Bovendien schakel je ons ook in als professioneel veiligheidscoördinator voor jouw werf.