EPC

Op zoek naar een EPC verslaggever? Nepeba is gespecialiseerd in het begeleiden van de eigenaar bij het verkopen of verhuren van zijn woning, appartement of studio en het opstellen van het EPC dossier, eventueel in combinatie met een elektrische keuring en / of keuring van de stookolietank.

EPC: wat is het?

Als je een woning of appartement verkoopt die ouder is dan 10 jaar moet je sinds 2008 aan de potentiële koper een energieprestatiecertificaat (EPC) voorleggen. Sinds 2009 geldt dat ook voor de verhuur van een woning. Op die manier zien de potentiële koper of huurder hoe energiezuinig of verspillend de woning is. Zo’n EPC-verslag wordt opgesteld door een energieverslaggever type A.
Nepeba is zo’n EPC verslaggever die onder andere de kwaliteit van de ramen, het bouwjaar, manier van verwarmen, vloer-, wand- en dakisolatie controleert en al deze gegevens in een officieel softwarepakket ingeeft. Op basis van deze gegevens krijgt men een analyse en uiteindelijk een EPC-score. Die EPC-waarde kan de verhuur- of verkoopprijs van een pand mee bepalen. Een energiezuinige woning laat je immers toe om op de lange termijn veel geld te besparen.

EPC Energieprestatiecertificaat
EPC Energiedeskundige Genk

EPC: waarom is het belangrijk?

Het EPC toont in hoeverre jouw woning, appartement, studio, … al voldoet aan de Vlaamse energiedoelstelling van 2050. De Vlaamse regering wil met het Renovatiepact tegen 2050 alle Vlaamse woningen en appartementen minstens even energiezuinig maken als een energetische nieuwbouwwoning van 2017.

Op de EPC’s opgemaakt na 1 januari 2019 staat een label voor de woning. Dit gaat van A+ (uitstekend) tot F (zeer slecht). Vermeld dit label bij de publicaties waar je jouw woning te koop of te huur aanbiedt. Een goed label is immers prima reclame voor jouw woning!

Is een EPC verplicht?

Sinds 1 november 2008 is het energieprestatiecertificaat (EPC) verplicht bij verkoop van woningen en appartementen. Vanaf 1 januari 2009 geldt dit ook voor de verhuur van woongebouwen.
Bij verkoop van de woning wordt het EPC overhandigd aan de nieuwe eigenaar, bij verhuur krijgt de huurder een kopie van het EPC.

Wat is de taak van een EPC verslaggever zoals Nepeba?

Een energiedeskundige van type A, die officieel erkend is door het Vlaams Energie Agentschap (VEA), mag op professionele wijze energieprestatiecertificaten (EPC) opmaken. Ook Nepeba is erkend als officieel EPC verslaggever en kan dus voor jou een EPC opmaken tegen een scherpe en correcte prijs!
Een belangrijke taak van een energiedeskundige is om een woning ter plaatse te inspecteren om zo gegevens te verzamelen over de staat van het gebouw. Nepeba kijkt hierbij o.a. naar de verwarmingsinstallatie, het sanitair warm water en de gebruikte isolatiematerialen. Ook het dak, de muren, de vloer en de ramen worden gecontroleerd. Hoe meer informatie de eigenaar van het pand kan aanleveren, via bijvoorbeeld facturen, bouwplannen of een lastenboek, hoe beter. Ons motto is dan ook ‘meten is weten’!
Nadien verwerkt Nepeba de verzamelde gegevens in een officieel softwareprogramma om de uiteindelijke energiescore te bepalen.

Wat als een eigenaar geen EPC kan voorleggen?

Het Vlaams Energie Agentschap (VEA) controleert via steekproeven of het energieprestatiecertificaat aanwezig is en of het correct is opgemaakt. Het VEA kan de eigenaar van een woongebouw, een administratieve geldboete opleggen van minimaal 500 euro en maximaal 5000 euro als deze niet over een geldig EPC beschikt (wanneer je jouw woning verkoopt of verhuurt).
Afwezigheid van een EPC is op zich geen reden dat de woning niet verhuurd kan worden, maar de eigenaar loopt wel het risico op een boete. Sinds begin 2009 heeft de notaris bij verkoop van een woning ook meldingsplicht aan het VEA bij afwezigheid van een EPC en zal er tevens een clausule in de notariële akte worden opgenomen.

Energieverlies Isoleren Nepeba

Vernieuwde EPC sinds 2019

Vanaf januari 2019 ziet het EPC er helemaal anders uit en bevat het nieuwe informatie. Het EPC is een stuk visueler, de woning krijgt een label en de aanbevelingen zijn een pak concreter. Wie nog een geldig EPC (van voor 1 januari 2019) heeft is niet verplicht om een nieuw EPC te laten opmaken bij verkoop of verhuur van de woning. Toch kan het nieuwe EPC interessant zijn als je intussen renovatiewerken liet uitvoeren. Ook als je niet van plan bent om jouw woning te verkopen of te verhuren, kan het nieuwe EPC je handige informatie geven, bijvoorbeeld bij renovatieplannen.
Ook nieuw sinds 2019 is dat het EPC op een geautomatiseerde manier tips en aanbevelingen geeft om het label van jouw woning of appartement te verbeteren. Voor eengezinswoningen wordt automatisch een kostenraming meegegeven. Je krijgt naast de EPC-score dus ook nog nuttige tips om het energieverbruik in de toekomst naar beneden te halen door middel van kosteneffectieve maatregelen. Deze tips variëren van kleine investeringen zoals het isoleren van warmwaterleidingen in onverwarmde ruimten tot het vervangen van de verwarmingsinstallatie door een condenserende hoogrendementsketel of het plaatsen van vloerisolatie bij ingrijpende verbouwingen. Dit zijn slechts adviezen en ze zijn dus ook niet afdwingbaar.

Advies bij EPC

Ben je op zoek naar een professionele EPC verslaggever met jaren ervaring? Nepeba is gespecialiseerd in het begeleiden van bouwheren, huizeneigenaren of verbouwers in het opstellen van het EPC dossier.