EPC-keuring in Limburg

Wil je een EPC-keuring laten uitvoeren in Limburg? Nepeba, uit Genk, is een gespecialiseerde energiedeskundige die de eigenaar begeleidt bij het verkopen of verhuren van zijn of haar woning, appartement of studio en het opstellen van het EPC-dossier, eventueel in combinatie met een elektrische keuring en/of keuring van de stookolietank.

Op zoek naar een expert?

Een EPC-keuring: wat is het?

Als je een woning of appartement ouder dan tien jaar verkoopt, moet je sinds 2008 aan de potentiële koper een energieprestatiecertificaat (EPC) voorleggen. Sinds 2009 geldt dat ook voor de verhuur van een woning. Op die manier ziet de potentiële koper of huurder hoe energiezuinig of verspillend de woning is. Tijdens een EPC-keuring stelt onze energiedeskundige type A, van ons bedrijf uit Genk, Limburg, een EPC-verslag op.

Nepeba uit Genk, is zo’n expert die tijdens een EPC-keuring onder andere de kwaliteit van de ramen, het bouwjaar, de manier van verwarmen, vloer-, wand- en dakisolatie controleert. Daarnaast geeft de expert die de EPC-keuring uitvoert, al de gegevens van deze blowerdoortest in een officieel softwarepakket in. Op basis van deze gegevens krijgt men een analyse en uiteindelijk een EPC-score. Die EPC-waarde kan de verhuur- of verkoopprijs van een pand mee bepalen. Een energiezuinige woning laat je immers toe om op de lange termijn veel geld te besparen.

EPC Energieprestatiecertificaat
EPC Energiedeskundige Genk

Waarom is een EPC-keuring belangrijk

Het EPC toont in hoeverre jouw woning, appartement of studio voldoet aan de Vlaamse energiedoelstelling van 2050. De Vlaamse regering wil met het Renovatiepact tegen 2050 alle Vlaamse woningen en appartementen minstens even energiezuinig maken als een energetische nieuwbouwwoning van 2017. Daarvoor schakelt u dan ook een energie-expert van ons bedrijf uit Genk in voor enerzijds een EPC-keuring en anderzijds een asbestinventarisatie. Laat het opstellen van een asbestattest dus met een gerust over aan ons bedrijf!

Op de EPC’s die opgemaakt zijn na 1 januari 2019 staat een label voor de woning. Dit gaat van A+ (uitstekend) tot F (zeer slecht). Vergeet zeker niet dit label te vermelden bij de publicaties waar je jouw woning te koop of te huur aanbiedt. Een goed label is immers prima reclame voor jouw woning!

Is een EPC verplicht?

Sinds 1 november 2008 is het energieprestatiecertificaat (EPC) verplicht bij de verkoop van woningen en appartementen. Vanaf 1 januari 2009 geldt dit ook voor de verhuur van woongebouwen. Bij verkoop van de woning wordt het EPC overhandigd aan de nieuwe eigenaar, bij verhuur krijgt de huurder een kopie van het EPC. Schakel dus tijdig een specialist in voor een EPC-keuring van jouw woning!

Wat is de taak van een EPC-verslaggever?

Een energie-expert van type A, die officieel erkend is door het Vlaams Energie Agentschap (VEA), mag op professionele wijze energieprestatiecertificaten (EPC) opmaken. Ook Nepeba is erkend als officieel EPB-verslaggever en kan voor jou tijdens een keuring een EPC opmaken tegen een scherpe en correcte prijs!

Een belangrijke taak is om een woning te inspecteren om zo gegevens te verzamelen over de staat van het gebouw. Wij kijken tijdens een EPC-keuring naar de verwarmingsinstallatie, het sanitair en de gebruikte isolatiematerialen. Ook het dak, de muren, de vloer en de ramen worden gecontroleerd. Hoe meer informatie de eigenaar van het pand aanlevert, bijvoorbeeld via facturen, bouwplannen of een lastenboek, hoe beter. Ons motto is dan ook ‘meten is weten’! Nadien verwerken onze specialisten de verzamelde gegevens in een officieel softwareprogramma om de uiteindelijke energiescore te bepalen.

Wat als een eigenaar geen EPC kan voorleggen?

Het Vlaams Energie Agentschap (VEA) controleert via steekproeven of het energieprestatiecertificaat aanwezig is en of het correct is opgemaakt. Afwezigheid van een EPC is op zich geen reden dat de woning niet verhuurd kan worden, maar de eigenaar loopt wel het risico op een boete van minimaal 500 euro en maximaal 5000 euro als deze niet over een geldig EPC beschikt. Dat geldt wanneer je jouw woning verkoopt of verhuurt. Sinds begin 2009 heeft de notaris bij verkoop van een woning ook meldingsplicht aan het VEA bij afwezigheid van een EPC en zal er tevens een clausule in de notariële akte worden opgenomen. Het is dus zeker aangewezen om een EPC-keuring te laten uitvoeren door onze experts.

Energieverlies Isoleren Nepeba

Vernieuwde EPC sinds 2019

Vanaf januari 2019 ziet het EPC er helemaal anders uit en bevat het certificaat nieuwe informatie. Het EPC is een stuk visueler, de woning krijgt een label en de aanbevelingen zijn concreter. Wie nog een geldig EPC (van voor 1 januari 2019) heeft, is niet verplicht om een nieuwe EPC-keuring te laten uitvoeren bij verkoop of verhuur van de woning. Toch kan het nieuwe EPC interessant zijn als je intussen renovatiewerken liet uitvoeren. Ook als je niet van plan bent om jouw woning te verkopen of te verhuren, kan het nieuwe EPC je handige informatie geven, bijvoorbeeld bij renovatieplannen.

Nieuw is ook dat het EPC sinds 2019 op een geautomatiseerde manier tips en aanbevelingen geeft om het label van jouw woning of appartement te verbeteren. Voor eengezinswoningen wordt automatisch een kostenraming meegegeven. Je krijgt naast de EPC-score dus ook nuttige tips om het energieverbruik in de toekomst naar beneden te halen door middel van kosteneffectieve maatregelen. Deze tips variëren van kleine investeringen zoals het isoleren van warmwaterleidingen in onverwarmde ruimten tot het vervangen van de verwarmingsinstallatie door een condenserende hoogrendementsketel of het plaatsen van vloerisolatie bij ingrijpende verbouwingen. Dit zijn slechts adviezen en ze zijn dus ook niet afdwingbaar.

Maak een afspraak voor een EPC-keuring

Ben je op zoek naar een professional die een EPC-keuring of elektrische keuring uitvoert voor jouw woning? Nepeba is gespecialiseerd in het begeleiden van bouwheren, huizeneigenaren of verbouwers in het opstellen van het EPC-dossier. Aarzel dus niet om een afspraak te maken. Je bereikt ons via +32 499 52 56 18 of via het contactformulier.