Blowerdoortest

Advies nodig hoe je jouw E-peil kan verlagen? Een Blowerdoortest/luchtdichtheidsmeting stelt de luchtdichtheid van je woning vast. Dit resulteert quasi altijd in een verlaging van je E-peil! 100% betrouwbaar met een snelle service van Nepeba.

Waarom een Blowerdoortest/luchtdichtheidsmeting?

Nepeba staat als erkend EPB verslaggever ook in voor het controleren van de luchtdichtheid van je woning. Die luchtdichtheid bepaalt voor een groot gedeelte de effectieve warmteverliezen van een woning. Het is dan ook een belangrijke factor in het bepalen van het E-peil van je woning. Als er geen gegevens daaromtrent beschikbaar zijn, gaat de EPB-verslaggever voor het EPC uit van een vrij negatieve standaardwaarde.

Nepeba Blowerdoortest

Een aangepaste luchtdichtheid doet je E-peil dalen met 6 tot 12 punten

Het is daarom aangewezen om een blowerdoortest te laten uitvoeren. Hij zal het E-peil gemiddeld doen dalen met 6 tot 12 E-punten. Deze verlaging van het E-peil geeft dan weer aanleiding tot een betere EPC-score zodat men aanspraak kan maken op extra subsidies en premies. De verkoop- en verhuurwaarde van de woning zal eveneens stijgen wegens het positievere energieprestatiecertificaat. 

Nadelen/Gevolgen van een niet-luchtdichte woning

Maar niet alleen daarom zou je een Blowerdoortest/luchtdichtheidsmeting moeten laten uitvoeren. Een gebrekkige luchtdichtheid toont volgens onderzoek aan dat het verantwoordelijk kan zijn voor ongewenste, vervelende tochtverschijnselen in de woning die soms tot 15% van de opgewekte warmte zomaar laten verloren gaan met een aanzienlijk hogere energiefactuur als gevolg. In bepaalde gevallen ontstaan er koudebruggen die in extremis zelfs aanleiding geven tot plaatselijke vorming van condensatie met nefaste schimmelvorming als gevolg. Een gebrekkige luchtdichtheid kan ook de akoestische overdracht van buitengeluiden versterken.

Advies over luchtdichtheid

Ben je op zoek naar een professionele EPB verslaggever met jaren ervaring die jou ook kan helpen met het verbeteren van de luchtdichtheid van je woning? Dan ben je bij Nepeba aan het juiste adres! In samenspraak met de bouwheer kan er voorafgaand een controle op eventuele lekken en mogelijke minpunten op luchtdichtheid bloot gelegd worden en heeft de bouwheer zo nog de kans, na verbeteringen of aanpassing van deze punten, om toch een goede score te krijgen. Door het uitvoeren van een blowerdoortest/luchtdichtheidsmeting kan je het E-peil van je woning drastisch verlagen.