Ventilatieverslaggeving

Op zoek naar een ventilatieverslaggever? Nepeba is naast EPB verslaggever, ook ventilatieverslaggever. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van bouwheren, huizeneigenaren of verbouwers in het energetisch bouwen en verbouwen.

Een perfect geïsoleerd huis moet een goede luchtventilatie hebben

Het inzetten van de Vlaamse regering op het perfect isoleren van woningen ten einde zo energiezuinig mogelijk te wonen, had een donkere keerzijde. In een perfect geïsoleerd huis is er nog nauwelijks verluchting met het gevolg dat de kwaliteit van de lucht binnenshuis vaak vele malen slechter was dan die van buiten. Daarom besliste de Vlaamse regering in 2006 dat bij nieuwbouw en sommige verbouwingen een ventilatieverslaggever moet aangesteld worden. Nepeba beschikt over de nodige vergunningen om zo’n ventilatieverslag op te stellen.

Slechte ventilatie = ongezond binnenklimaat

In de praktijk bleek dat vele bestaande ventilatiesystemen ondermaats werkten en er dus toch nog vervuilde lucht in huizen zat. Het gevolg was vaak vochtproblemen en een ongezond binnenklimaat. Sinds 2006 bestaan er dan ook ventilatie-eisen waaraan bouwprojecten moeten voldoen. In Vlaanderen wil men dit oplossen door een verplichte ventilatieverslaggeving.

Wanneer ventilatieverslaggeving verplicht?

Iedere bouwheer moet een erkende ventilatieverslaggever aanstellen als het gaat om een nieuwbouw of bij een energetisch ingrijpende renovatie waarbij minstens 75% van de muren, de vloer en het dak geïsoleerd wordt en waarbij de verwarmingsketel vervangen wordt. Concreet geldt de verplichting voor bouwaanvragen of meldingen gedaan vanaf 01.01.2016.
Die plicht geldt voorlopig enkel voor residentiële gebouwen (woningen, appartementen, enz.) en niet voor kantoren.

Wat moet er concreet gebeuren?

  • Nepeba doet de coördinatie van het hele ventilatiegedeelte in de nieuwbouw
  • Nepeba informeert de bouwheer vóór de start van de werken over het te kiezen ventilatiesysteem en de impact die het zal hebben op de ruimtes. Nepeba stelt een ventilatie ontwerp specificatie (VOS) op en er wordt dan een voorontwerp opgesteld waarin aangegeven wordt voor welk ventilatiesysteem er gekozen wordt en hoe dit geplaatst moet worden.
  • Dat ventilatievoorontwerp (VVO) moet doorgegeven worden aan de EPB-verslaggever die dit nodig heeft om een startverklaring in te dienen. Maar vermits Nepeba ook een officieel erkend EPB-verslaggever is, gaat dat in één moeite door.
  • Nadat het ventilatiesysteem geïnstalleerd is, controleert Nepeba dat en maakt een rapport op van de gemeten doorstroming onder de deuren dat bij het EPB-certificaat wordt bijgevoegd. Nepeba is dus ook mechanische ventilatieverslaggever.

Advies bij ventilatie

Ben je op zoek naar een professionele EPB verslaggever met jaren ervaring die jou ook kan helpen met het verplichte ventilatieverslag? Dan ben je bij Nepeba aan het juiste adres!